GIỚI THIỆU

Trong Chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện cây sơ ri Gò Công có triển khai đề tài nghiên cứu nhằm mục đích bảo vệ, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể Sơ ri Gò Công đã được đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý sơ ri Gò Công. Sở KHCN Tiền Giang đã hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm sơ ri Gò Công như: thiết kế logo, áp phích quảng cáo, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể sơ ri Gò Công; tăng cường thông tin, tiếp thị sản phẩm chế biến đến các chợ và siêu thị lớn. Từ đó quyết định thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sơ ri Gò Công với tên gọi

HỢP TÁC XÃ SƠRI BÌNH ÂN GÒ CÔNG ĐÔNG

Xã Bình Ân là một trong các xã có diện tích trồng sơri nhiều nhất huyện, có diện tích 162 ha với 757 hộ canh tác. Tuy nhiên diện tích trồng sơri trên địa bàn nhỏ, lẻ, không tập trung, sản xuất không theo quy trình đồng nhất, có những thời điểm sản lượng rất thấp không đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Vì vậy việc thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sơri Gò Công là rất cần thiết, giúp các xã viên cùng nhau hợp tác làm ra sản phẩm trái có chất lượng cao; xây dựng, quy hoạch lại vùng trồng, từng bước hình thành dịch vụ kỹ thuật canh tác cây sơri thông qua từng nhóm - tổ; đồng thời đầu tư, nghiên cứu để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm trái sơri đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với quá trình đi lên sản xuất lớn theo hướng hàng hóa và góp phần phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của các nhà khoa học, nhà quản lý và người dân trong vùng. Hợp tác xã tiêu thụ sơ-ri Gò công được thành lập có 28 xã viên, với vốn điều lệ là 100 triệu đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động HTX sản xuất sơ-ri Gò Công và phương án sản xuất kinh doanh của HTX trong năm 2009. Đây là động lực để góp phần phát triển một trong 07 loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khi tham gia WTO.

HTX Sơri Bình Ân Gò Công Đông

HỢP TÁC XÃ SƠ RI BÌNH ÂN GÒ CÔNG ĐÔNG

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Điện Thoại : (073) 2222 567 - 091 4247 322
Email :
Website :

HTX SƠRI BÌNH ÂN GÒ CÔNG ĐÔNG

138 Kinh Trên, Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang Email : soribinhan@gmail.com Web : www.sorigocong.com Điện thoại : 0916 223 776
Hổ trợ online