TIN CHI TIẾT

Kỹ thuật trồng mướp ngọt

1. Thời vụ

   Mướp có thể gieo trồng vào vụ xuân và vụ hè thu.

2. Giống:

Nên dùng các giống mướp F1 của các công ty giống Trang Nông, Đông Tây; những giống mướp hiện nay chủ yếu vẫn là giống địa phương. Hạt giống được lấy ở phần giữa các quả ra sát gốc được chọn để hạt giống.

3. Chuẩn bị đất trồng:

- Đất được cày, bừa kỹ và lên luống. Lên liếp rộng khoảng 0,5m , cao 20-25 cm.

- Gieo hạt:  mỗi lỗ 2 -3 hạt, mỗi lỗ cách nhau 30 cm.Hàng cách hàng 1,2-1,4 m, cây cách cây 0,5-0,6m, mật độ khoảng 14.000 cây/ha.

 Khi cây có lá thật, tỉa bớt chừa lại 2 cây.

4. Chăm sóc

a- Bón phân:

Lượng phân: Đơn vị tính Ha

 

Loại phân Tổngsố Bónlót Bón thúc
Lần 1Có 3-4 lá nhám Lần 2Có nụ hoa Lần 3Có trái non
Phân chuồng hoai mục (tấn) 10-15 10-15 / / /
Phân HC vi sinh (kg) 1.000 1.000 / / /
Phân lân vi sinh (kg) 1.000 1.000 / / /
Vôi bột (kg) 1.000 1.000 / / /
Urea (kg) 100   20 40 40
Kali (kg) 50   10 20 20

Lượng phân vô cơ trên có thể tăng hoặc giảm 10-20%  tùy theo đất đai, thời tiết, mùa vụ …

b- Tưới nước: Cung cấp đầy đủ nước trong mùa khô, nhất là giai đoạn ra hoa. Thoát nước tốt trong mùa mưa không để rễ cây bị úng.

c- Làm giàn: Khi cây bắt đầu xuất hiện 3 lá thật thì làm giàn cho dây mướp leo. Cũng có thể làm giàn trước khi cây có tua. Làm giàn mái bằng. Mái giàn làm bằng dây thép lớn để đỡ quả. Khi cây có quả phải nương quả, thả thõng quả xuống giàn cho quả thẳng, đẹp.

Sửa dây: Khi dây leo lên giàn, cần sửa dây phân bố đều, tỉa bỏ nhánh nhỏ, sâu bệnh giúp giàn thông thoáng, giảm sâu bệnh hại.

5. Phòng trừ sâu bệnh:

Phòng trừ như trên cây khổ qua. Ngoài ra còn có các bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh khảm lá do virus, bệnh bướu rễ do tuyến trùng.

6. Thu hoạch

- Từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch khoảng 80 – 100 ngày (tuỳ theo giống).

- Nếu để giống thì chọn trái già, vỏ ngoài cứng, thu về treo nơi cao ráo, tránh để ẩm mốc, khi gieo mới bổ quả ra lấy hạt.

www.ninhthuan.gov.vn
Từ khóa : mướp

HTX sơri Bình Ân Gò Công Đông

138 Kinh Trên, Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang Email : soribinhan@gmail.com Web : www.sorigocong.com Điện thoại : (073) 2222 567
Hổ trợ online