Tiền Giang: Chú trọng phát triển đặc sản sơ-ri Gò Công

Từ năm 2007, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các huyện, thị xã vùng Ngọt hoá Gò Công đẩy mạnh phát triển mạnh đặc sản quả sơ - ri Gò Công. Hiệu quả kinh tế từ sơ-ri đã giúp nâng cao đời sống cho những người nông dân ở Tiền Giang.

Trạm Khuyến nông huyện Gò Công Đông đã thống nhất chọn ấp Ông Gồng (xã Tân Đông)-vùng trồng sơ-ri tập trung nhất ở huyện này - làm thí điểm thành lập Tổ hợp trồng sơ-ri sạch. Đây là điểm trình diễn cho nông dân học tập rút kinh nghiệm.

Đặc sản sơ-ri Gò Công hiện có trên 1.000ha (chủ yếu ở huyện Gò Công Đông với 600ha) sản lượng lên đến 30.000 tấn quả/năm. Nhưng nếu trồng đúng kỹ thuật, sản lượng có thể lên đến 50.000 tấn quả/năm.

0
Từ khóa :

HTX SƠRI BÌNH ÂN GÒ CÔNG ĐÔNG

138 Kinh Trên, Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang Email : soribinhan@gmail.com Web : www.sorigocong.com Điện thoại : 0916 223 776
Hổ trợ online